Węgorzewo
+48 534 766 520
biuro@hdpellet.pl

Pompa ciepła CALLA VERDE M

Pompa ciepła przeznaczona do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej w zbiorniku zewnętrznym. Układ chłodniczy wykonany z najnowocześniejszych aktualnie dostępnych komponentów
gwarantuje bardzo wysokie sprawności.

CALLA VERDE M pracuje na najnowszym czynniku chłodniczym R452B który jest odpowiedzią na coraz to bardziej restrykcyjne wymagania w dziedzinie ochrony środowiska.

CALLA VERDE M jest nowoczesną, inwerterową powietrzną pompą ciepła, która zaprojektowana została jako podstawowe
źródło ciepła dla budownictwa mieszkaniowego. Wraz z modułami hydraulicznymi CALLA VERDE M stanowi gotowe rozwiązanie grzewcze dla budynku!
Certyfikat potwierdzający wysokie współczynniki COP i SCOP potwierdza, że CALLA VERDE M jest idealnym wyborem dla budynków nowych z instalacjami ogrzewania podłogowego jak i dla budynków istniejących gdzie królują grzejniki.
Pompy ciepła CALLA są pierwszymi urządzeniami certyfikowanymi na rynku z czynnikiem R452B, który spełnia restrykcyjne wymagania w dziedzinie ochrony środowiska.
Zastosowanie inwerterowej sprężarki o modulowanej wydajności wyeliminowało konieczność montażu zbiornika buforowego, co w znaczny sposób obniża koszt montażu źródła ciepła oraz oszczędza miejsce. Dodatkowo pompa
ciepła CALLA VERDE M wyposażona jest w funkcję chłodzenia, co znajduje zastosowanie w gorące lato.
Urządzenie przygotowane do tego, aby mogło być samodzielnym kompletnym źródłem ciepła w nowoczesnym i modernizowanym budynku.

Pompa ciepła monoblok Calla Verde M z wiszącym modułem automatyki – Basic
Zestaw zawiera: jednostkę zewnętrzną, automatykę sterującą pracą pompy i układem hydraulicznym. Wyposażeniem dostawy jest pompa obiegowa PWM (dostosowana do zestawu pompy) oraz przepływomierz wody grzewczej.

Kontakt z Działem Doradztwa Technicznego

CALLA VERDE M – COMFORT jest nowoczesną, inwerterową powietrzną pompą ciepła, która zaprojektowana została jako podstawowe źródło ciepła dla budownictwa mieszkaniowego z funkcję chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim. Jednostka wewnętrzna COMFORT wyposażona jest w automatykę, zbiornik CWU, zespół grzałek oraz: moduł hydrauliczny instlacji obsługującej obieg grzewczy, grupę bezpieczeństwa, magnetyczny separator zanieczyszczeń i przyłącze instalacyjne. Pompa ciepła CALLA VERDE M– COMFORT stanowi gotowe rozwiązanie instalacji grzewczej dla całego budynku.
Pompa ciepła CALLA VERDE M – COMFORT II wyposażona jest w moduł hydrauliczny z dwoma obiegami grzewczymi.
Zastosowanie nowoczesnej inwerterowej sprężarki z najnowszym
czynnikiem chłodzącym R452B oraz nowoczesnych podzespołów, umożliwiło uzyskanie wysokich współczynników COP do 7,2 i SCOP do 4,48 , cichej pracę pompy oraz wysokiej temperatury wody grzewczej do 65o C. Certyfikat z badań urządzenia potwierdza uzyskane wyniki. Inwerterowe pompy ciepła CALLA VERDE M są pierwszymi certyfikowanymi urządzeniami, na rynku krajowym,
z czynnikiem R452B który spełnia restrykcyjne wymagania w dziedzinie ochrony środowiska.
Inwerterowa pompo ciepła CALLA VERDE M – COMFORT II jest bardzo dobrym wyborem dla budynków z instalacjami ogrzewania podłogowego jak i dla budynków wyposażonych w grzejniki. Jest kompletnym urządzeniem do ogrzewania budynku, przygotowania CWU, wyposażona jest w funkcję schładzania budynku, automatyka z zespołem hydraulicznym łączy wszystkie funkcje pompy ciepła i instalacji obiektu. Automatyka posiada funkcję współpracy
z instalacją fotowoltaiczną.

pompy ciepła

Hydroboks COMFORT II wykonany w formie kompaktowej konstrukcji wyposażony jest w:
• Automatykę zarządzającą pracą kotła i instalacji grzewczej
obiektu
• Zbiornik CWU o pojemności 250 / 275L
• Pompę obiegową z zaworem przełączeniowym
• Niezależne obwody z zaworem mieszającym i pompami
• Układ współpracujący z termostatami pokojowymi
• Grupę bezpieczeństwa: naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, manometr
• Magnetyczny separator zanieczyszczeń
Całość wykonana jest w formie kompletnej instalacji i przyłączami
do instalacji.

Kontakt z Działem Doradztwa Technicznego

Pompa ciepła monoblok Calla Verde M z hydroboksem wiszącym – Style
Pompa przeznaczona do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz do wytwarzania CWU w zewnętrznym zbiorniku CWU.
Sprężarka wraz z układem chłodniczym znajduje się w jednostce zewnętrznej. W jednostce wewnętrznej znajduje się część hydrauliczna.

Automatyka pomp ciepła CALLA VERDE M

Sterowanie pracą pompy ciepła odbywa się poprzez 5” panel z ekranem dotykowym z możliwością sterowania przez Internet z możliwością wykorzystania urządzeń mobilnych. Poprzez automatykę odbywa się pełne sterowanie pracą pompy ciepła oraz sterowanie instalacją obiektu w zakresie ogrzewania i chłodzenia.
Wybrane funkcje automatyki:
• Wybór taryf energetycznych
• Zarządzanie współpracą z systemem fotowoltaicznym
• Sterowanie stopniowe pracą grzałek 3, 6, 9 kW a trybie automatycznym lub awaryjnym
• Zarządzanie w programie czasowym pracą CO i CWU
• Załączanie innych źródeł ogrzewania
• Rejestracja parametrów pracy
• Praca w systemie pogodowym, wybór krzywych grzewczych
• Możliwość konfiguracji krzywej grzewczej
• Możliwość korekty pracy poprzez czujnik pomieszczeniowy
• Diagnostyka pracy poszczególnych elementów pompy
• Automatyka steruje pracą instalacji grzewczej obiektu:
Obiegiem grzewczym z zaworem mieszającym, dodatkowym
obiegiem grzewczym oraz instalacją C

Kontakt z Działem Doradztwa Technicznego